Polityka Prywatności

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ), informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Beata Gibas Wiszniewska Laser
Cosmetica z siedzibą w Szczecinie, 70-110, ul. Powstańców Wielkopolskich 81A/U5;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług kosmetycznych
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia) dokonywania rozliczeń z tego tytułu
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia) oraz marketingu bezpośredniego
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia);
3) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy uprawnione na mocy przepisów
prawa (w tym: Sądy, Policja, Prokuratura, organy egzekucyjne, ograny administracji) lub inne
podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Laser Cosmetica;
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat, licząc od końca roku
kalendarzowego, w którym realizowana była umowa (zabieg kosmetyczny) lub do momentu
wycofania zgody albo wniesienia sprzeciwu jeżeli chodzi o dane przetwarzane na podstawie
innej niż umowa.
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uznają, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym/warunkiem
wykonania zabiegu kosmetycznego. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a
konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości skorzystania z naszych
usług;
9) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany poprzez NEWSLETTER,
podane dane nie podlegają profilowaniu.

Prezent dla Ciebie
Depilacja laserowa o wartości 300 zł GRATIS

Zapisz się na nasz newsletter i odbierz bon na darmową depilację laserową (przy pierwszej wizycie i zakupie zabiegów za min. 200 zł)

Zgoda na przetwarzanie danych(rozwiń)


Zgoda na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną(rozwiń)
Telefon:
E-mail:
Imię:
x