POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ), informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Beata Gibas Wiszniewska Laser Cosmetica z siedzibą w Szczecinie, 70-110, ul. Powstańców Wielkopolskich 81A/U5;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług kosmetycznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia) dokonywania rozliczeń z tego tytułu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia) oraz marketingu bezpośredniego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia);
3) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy uprawnione na mocy przepisów prawa (w tym: Sądy, Policja, Prokuratura, organy egzekucyjne, ograny administracji) lub inne podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Laser Cosmetica;
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym realizowana była umowa (zabieg kosmetyczny) lub do momentu wycofania zgody albo wniesienia sprzeciwu jeżeli chodzi o dane przetwarzane na podstawie innej niż umowa.
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym/warunkiem wykonania zabiegu kosmetycznego. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości skorzystania z naszych usług;
9) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany poprzez NEWSLETTER, podane dane nie podlegają profilowaniu.